Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

İŞ GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

İSGÜM İş Güvenliği bölümü, işyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını öngören bir bölüm olarak kurulmuştur. İşverenin, işçilerin ve çevrenin öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını sağlamaya çalışan bir bölüm olarak misyonunu devam ettirmektedir.


GÖREVLERİ

 1. İş yeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırma yapmak ve iş yeri ortamı Risk Değerlendirmesi faaliyetlerini yürütmek,
 2. İş Güvenliği ile ilgili mevzuatın geliştirilmesi çalışmalarını yapmak,
 3. İş yerlerinin Risk Değerlendirmesi konusunda gelen taleplerinin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
 4. Bölümü kapsamındaki projelerin yürütülmesinde çalışmak,
 5. Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak,
 6. TS EN ISO/IEC 17025:2010’un gereklerine uygun olarak bölümünde Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlar nitelikte faaliyetlerde bulunmak ve bunun için de Kalite Bölümü ile iş birliği içerisinde çalışmak,
 7. Kalite Yönetim Sistemi’nin işleyişini düzenli olarak gözlemlemek, gerektiğinde iç tetkik ekibine katılmak ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin önerilmesine ve gerçekleştirilmesine katkı sağlamak,
 8. Kalite Yönetim Sistemi’nde oluşan aksaklıklar hakkında Bölüm Performans Raporlarının oluşturulmasını ve Kalite Bölümü’ne bildirilmesini sağlamak,
 9. Bölüme gelen uygunsuzlukları değerlendirmek ve yapılacak iyileştirme çalışmalarını yerine getirilmek,
 10. İSGÜM’ün Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında bölümü adına alınan kararları uygulamak,
 11. Çalışma programına giren alanlarda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları hizmetlerini yürütmek.