Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

PROJE KOOR. VE EĞİTİM PLANLAMA BÖLÜMÜ 

Bölümün ana görevleri aşağıda yer almaktadır.

  1.  Müdürlüğümüzce planlanan ve yürütülen projelerin koordinasyonunun sağlanması,
  2. Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımının sağlanması,
  3. Kurum çalışanları ve yönetimle beraber eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının hazırlanması,
  4. Eğitim duyurularının yapılması, eğitim kurum içerisinde yapılacak ise eğitim araç/ gereçlerini ve eğitim salonunu hazırlanması,
  5. Eğitim kayıtlarının tutulması,
  6. Eğitimlerin değerlendirilmesi,
  7. İşe yeni giren personel için Oryantasyon Eğitimi düzenlenmesi,
  8. Hizmet içi eğitimler ve Dış Eğitimlerle ilgili gerekli kayıtların tutulması,
  9. Personel Eğitim Bilgi Formları aracılığı ile alınan iç ve dış eğitimlerin kayıtlarının tutulması,
  10. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Merkezi (ILO/ CIS) ile ilgili çalışmaların yürütülmesidir.