Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

15/07/2015

Kontrol Belgesi başvuruları sisteme girildikten sonra, başvuru formu üzerinde firmalar tarafından yapılacak her türlü değişiklik düzeltme ücretine tabidir.

 

12/05/2015

• Kargo ile yapılan kontrol belgesi başvuruları kabul edilmemektedir. Firmalar başvurularını elden yapmalı ve belge seri numaralarını almalıdırlar.

• Kontrol belgesi başvurusu yapılırken evrağın iade olması durumunda elden veya kargo yolu ile teslim alınacağı hususunda firmanın tercihi, firma yetkilisi tarafından Kurumumuza beyan edilecektir. Kargo yoluyla iade edilmesi istenen belgelerin üzerine K harfi konularak işlem gerçekleştirilecektir.

• Evrağın kargo ile iade edilmesi durumunda iade firmanın kontrol belgesi başvuru formunda beyan ettiği adrese karşı ödemeli olarak yapılacaktır. Kargo firmasından kaynaklanacak aksaklıklardan Kurumumuz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

 

08/05/2015  

KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU YAPACAK FİRMALARIN DİKKATİNE

1- İade nedenli kontrol belgesi başvuru formu üzerinde gerçekleştirilen düzeltmelerde düzeltme ücreti yatırılması gerekmektedir. Kontrol belgesi başvuru formuna yapılan eklemelerde ve kontrol belgesi eklerinde yapılan düzeltmelerde/eklemelerde dekont aranmamaktadır.

2- Kontrol belgesi ve eklerinde firma kaşesi ve firma yetkilisinin ıslak imzası aranmaktadır. Fotokopi olarak eklenmiş  evraklar iade edilmektedir.
 
3-  Miktar adet kg/lt/adet olarak belirtilmelidir. Ürüne ait miktar fatura ile uyumlu olarak yazı ile belirtilecektir. Düşüm şekli de miktar kısmında belirtilmelidir. İlgili hususların her birinin tam olarak yerine getirilmemesi iade nedenidir.

4- 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren Kurumumuza yapılan başvurularda “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı” adına düzenlenmemiş  başvurular işleme alınmayacaktır.

5- 1 Haziran  2015 tarihinden itibaren düzeltme dekontlarında, banka işlemleri sırasında seri numarası yazdırılmamış dekontlar işleme alınmayacaktır (internet ortamında gerçekleştirilmiş ödemelerde de seri numarası aranacaktır).

İnternet ortamında gerçekleştirilen ödemelerle ilgili çıktılarda firma kaşesi ve yetkili kişi imzası aranacaktır.

Yaşanabilecek aksaklıkların önlenebilmesi amacıyla anılan hususların yerine getirilmesinde titizlik gösterilmesi önem arz etmektedir.