Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

   HİZMETLERİMİZ  
 
  Ölçüm ve Analiz
  Eğitim
  Danışmanlık
  Kontrol Belgesi
 
 
HİZMETLERİMİZ
İşyeri Havasında Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi
Hava Akım Hızı Ölçümü
Termal Konfor Şartlarının (Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Foruier Transform İnfrared Spektrofotometresinde Serbest Silis Analizi
İşyeri Havasında Dedektör veya Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü
Gaz Kromatografi Analizi
Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini 
Lifsi Tozların Tür Analizi
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisinde Analiz
İyon Kromatografisinde Analiz (Her bir Numune için) 
Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafit/Alevli) ile Havada Ağır Metal Analizi
Atomik Absorpsiyon Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile her bir ilave Element Analizi
Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi
İdrarda Fenol Analizi 
İdrarda Hippürik Asit Analizi 
İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi 
İşitme Testi (Odyometri)
Elektrokardiyografi (EKG)
Kanda Glikoz Tayini
Kanda Kolesterol Tayini
Kanda Albumin Tayini
Kanda Total Protein Tayini
Kanda GGT Tayini
Kanda AST Tayini
Kanda ALT Tayini
Kanda ALP Tayini 
Kanda Üre Tayini
Kanda Ürik Asit Tayini
Kanda Kreatinin Tayini
Tam İdrar Tetkiki
PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi (35x35)
Solunum Fonksiyon Testi 
Tam Kan Sayımı
Sedimantasyon
Kontrol Belgesi
Kontrol Belgesi Düzeltme İşlemleri
Tolien Analizi
Ksilen Analizi
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri (Kitap Satışı)
Pnömokonyoz Değerlendirme Okuyucu Eğitimi
Pnömokonyoz Filmi Okuma
Danışmanlık Hizmetleri