Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

 
İTHALAT İZİN BELGESİ (KONTROL BELGESİ) BAŞVURUSU YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE
 • Kontrol Belgesi Başvuruları mutlaka bir dilekçe ile yapılacaktır.
   
 • Başvuru formlarının; internet sitemizde mevcut olan ( güncel olan) şekli ile Dış Ticaret Müsteşarlığının her yıl yayınlamış olduğu “İş sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Kimyasalların İthalatına İlişkin Tebliğ”  dikkate alınarak (GİTİP numaraları tebliğde yer aldığı gibi) doldurularak ve Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.
   
 • Başvuru yaparken Kontrol Belgesi Formlarının arka kısmında belirtilen hususlar dikkate alınarak, istenilen formlar açıklanan şekilde doldurularak  Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.
   
 • Başvuru Formunun arka yüzünde belirtilen şekilde doldurulmayan formlar işleme alınmadan düzeltmelerin yapılması için ilgili firmaya iade edilir. Bu yanlış işlemlerden dolayı meydana gelen zaman kayıplarından ve gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz.
   
 • Firmaların Kontrol Belgesi başvuru Formundaki beyanı ve beyan doğrultusunda verilen ekler esas alınır.
   
 • Başvuru formuna eklenen belgeler izin talebinde bulunan ürünü tam olarak belirtecek ve tanımlayacaktır. Örneğin izin istenilen ürünün ismi, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunun her sayfasında orijinal hali ile yer alması gerekmektedir. Aksi durumlarda ürüne izin verilmez.
   
 • Başvuruda formda belirtilen(beyan edilen) bilgiler ile başvuru formunun ekinde yer alan belgeler birbiri ile uyuşmuyorsa bu durumdan kaynaklanan iade ve gecikmeler tamamen firmanın ve/veya başvuruda bulunan şahsın sorumluluğundadır.
   
 • Başvuru formlarının ekinde yer alan belgeler(fatura sureti, MSDS gibi) üzerinde iade sonrasında firmalar tarafından elektronik veya elle yapılan düzeltmeler ve değişiklikler tespit edilirse ilgili firmalar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
   
 • Başvurularda dilekçe ve başvuru formu elden teslim edilmişse; ilgili firmaya düzenlenen faturanın tarihi, kargo aracılığı ile yapılan başvurularda ise kargonun teslim tarihi fatura düzenleme tarihi başvuru tarihi olarak esas alınır.
   
 • Belgelerin işleme alınması Müdürlüğümüz tarafından belge üzerine basılan seri numara sırası dikkate alınarak yapılmaktadır. İş takibi yapan firmaların, işletmelerin ve işletmeler adına iş takibi yapan şahısların öncelik yapılmasına dair istek ve talepleri kesinlikle dikkate alınmaz.
   
 • Kontrol Belgesi başvuru formları eksikliklerinin giderilmesi için iade edilmiş ise, ilgili kişilerce gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanması için tekrar Müdürlüğümüze teslim edilmesi sözlü olarak değil, dilekçe ile yapılacaktır.
   
 • Başvuru formları ve ekleri elektronik ortama aktarılmakta ve bu şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle başvuru formlarının doldurulmasında, eklerinin kaşelenmesi ve imzalanmasında kullanılan mürekkeplerin tarayıcı tarafından okunamaması nedeni ile meydana gelebilecek gecikmelerden ve aksaklıklardan Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz.
   
 • Kontrol Belgesi Başvuru Formunda izin için talepte bulunulan bazı kimyasal maddeler içeriğinde bulunan farklı kimyevi maddeler ve bunların etkileşimleri ile ortaya çıkan yeni kimyasallar nedeni ile doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığı başta olmak üzere diğer canlı popülâsyonlarını, çevreyi genel olarak canlı yaşamını geri dönüşümü olmayan kötü sonuçlara, ağır hastalıklara, ağır organ hasarlarına ve organ kayıplarına sebebiyet verecek şekilde etkilemektedir. Bu nedenle bu kimyasal maddelere izin verilirken ilgili firma ile izin talebinde bulunduğu kimyasal madde için bir protokol imzalanması gerekmektedir (bu belge internet sitemizde mevcuttur). Bu protokole ilgili firmanın ve izin istenilen ticari ürünün isminin eksiksiz ve varsa kod numarası ile birlikte tam olarak yazılması gerekmektedir. Eksik ve yanlış yazılan protokollü ürüne kesinlikle izin verilmez ve gerektiğinde ilgili firma ve ürünün kullanıldığı yerlerde inceleme yapılır. Protokol yapmak istemeyen firmalara kesinlikle ilgili kimyasal ürün için izin verilmez.
   
 • Başvuru formlarında yapılan usulsüz ve yanlış beyanlardan doğacak yasal yaptırım ve gecikmelerden ilgili firma sorumludur.
   
 • Telefon aracılığı ile firma ve/veya ürünlere ait bilgiler kesinlikle verilmez
   
 • Usulüne uygun ve doğru bir şekilde doldurularak Kurumumuza teslim edilen bütün Kontrol Belgesi Başvuru Formları en kısa sürede değerlendirilir ve ilgililere teslim edilir.