Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

İŞ HİJYENİ FİZİKSEL FAKTÖRLER BÖLÜMÜ

GÖREVLERİ:

 1. İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapılması, fiziksel maruziyetin ölçülmesi ve bu konuda  metot ve stratejiler geliştirimesi ve İSGÜM Müdürlüğü hizmetleri kapsamında yapılan gürültü, titreşim, termal konfor şartları ve toz ölçümü işlemlerinin yapılması,
 2. Bölüm kaspsamındaki projelerin hazırlanması ve yürütülmesi.

 

FAALİYETLERİ:

 1. İşyeri ortamında çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiziksel  faktörlerin ölçüm ve analizinin yapılabilmesi için ulusal/uluslar arası standart ve metotların araştırılması ve bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi
 2. İşyeri ortamındaki fiziksel faktörlerin ölçümü ve analizinin yapılması,
 3. Laboratuar kalite sisteminin (ISO 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması,
 4. Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması,
 5. İş sağlığı ve güvenliği alanında, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına teknik bilgi desteği verilmesi,
 6. İş sağlığı ve güvenliği alanında, ulusal/uluslararası seminer, teknik destek programları, konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi,
 7. İş sağlığı ve güvenliği alanında, farklı sektörlerde araştırmalar yaparak, bunları seminer vb. etkinliklerde yayınlamak ( sunu/poster bildiri ),
 8. İş sağlığı ve güvenliği alanında, bölümün çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katılmak,
 9. AB projeleri dâhilinde, Hizmet ve tedarik projesi başvurusu yapılması ve onaylanan projelerin yürütülmesinde görev almaktır.