Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİ SINIFLANDIRILMASI 15. OKUYUCU EĞİTİMİ

 

10-14 EKİM 2016 , ANKARA

 

 

“ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi” İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)’nda 10-14 EKİM 2016  tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği” gereğince kurulan Tozla Mücadele Komisyonu (TMK) tarafından 7 Aralık 2006 tarihinde onaylanan ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi’nin kararları ile uyumlu olarak hazırlanan “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı”  kapsamında,   Okuyucu olarak görev alacak hekimler için, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) koordinasyonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İş Sağlığı Bölümü organizasyonu ile “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” düzenlenmektedir.

İlgili mevzuat ve “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı” doğrultusunda, ILO standart eğitimine uygun formatta hazırlanarak gerçekleştirilen, “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” ile hekimler arasında farkındalık yaratmak, okuyucu eğitimini yaygınlaştırarak uluslararası standartlara ulaşmak, mesleki akciğer hastalıklarının özellikle de pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlayarak oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Türkiye’de 1995 ve 2005 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” düzenlenmiştir. ILO onayı ile Ulusal olarak kendi dilimizde, akademisyen ve uzmanlarımızın katkılarıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İSGÜM organizasyonuyla, İş Sağlığı Bölümü tarafından 2009 Mayıs ayından itibaren düzenlenmeye başlanan “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi’ne 10-14 EKİM 2016  tarihlerinde düzenlenen on beşinci eğitimimize 24 hekim katılmıştır. Bugüne kadar düzenlenen pnömokonyoz eğitimlerimizde sertifikalandırılan toplam kursiyer sayımız 385’dir.

10 Ekim 2016 Pazartesi günü, Eğitimcilerin ve katılımcı kursiyerlerin temenni konuşmaları ile eğitimin açılışı gerçekleştirilmiştir.

14 Ekim 2016 Cuma günü, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Başkan V.Mahir GÜMÜŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Başkan Yardımcısı V.  İsmail Fırat YAVUZDEMİR, , Uzm. Dr. Cebrail ŞİMŞEK, Uzm. Dr. Ender EVCİK, kursiyerlere sertifikalarını vermeleri ile kapanış töreni gerçekleştirilmiştir.

Eğitim çalışmalarının düzenlenmesinden sorumlu Şef Vedat HASBAY, İş Sağlığı Bölüm Tabibi Dr. Emine KAPLAN, İSG Uzm.Yrd. İlhami KANBUR ve İSG Uzm.Yrd. Uğur ÖZTÜRK’e teşekkür ederiz.

 

Haber Galeri: