Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİ SINIFLANDIRILMASI 14. OKUYUCU EĞİTİMİ

 

16-20 Kasım 2015, ANKARA

 

“ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi” İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)’nda 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği” gereğince kurulan Tozla Mücadele Komisyonu (TMK) tarafından 7 Aralık 2006 tarihinde onaylanan ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi’nin kararları ile uyumlu olarak hazırlanan “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı”  kapsamında,   Okuyucu olarak görev alacak hekimler için, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) koordinasyonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İş Sağlığı Bölümü organizasyonu ile “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” düzenlenmektedir.

İlgili mevzuat ve “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı” doğrultusunda, ILO standart eğitimine uygun formatta hazırlanarak gerçekleştirilen, “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” ile hekimler arasında farkındalık yaratmak, okuyucu eğitimini yaygınlaştırarak uluslararası standartlara ulaşmak, mesleki akciğer hastalıklarının özellikle de pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlayarak oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Türkiye’de 1995 ve 2005 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” düzenlenmiştir. ILO onayı ile Ulusal olarak kendi dilimizde, akademisyen ve uzmanlarımızın katkılarıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İSGÜM organizasyonuyla, İş Sağlığı Bölümü tarafından 2009 Mayıs ayından itibaren düzenlenmeye başlanan “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi’ne 16-20 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen on dördüncü eğitimimize 24 hekim katılmıştır. Bugüne kadar düzenlenen pnömokonyoz eğitimlerimizde sertifikalandırılan toplam kursiyer sayımız 361’dir.

16 Kasım 2015 Pazartesi günü, Eğitimcilerin ve katılımcı kursiyerlerin temenni konuşmaları ile eğitimin açılışı gerçekleştirilmiştir.

20 Kasım 2015 Cuma günü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Havva Rana GÜVEN, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa ŞAHİN, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Başkan Yardımcısı V. Sn. İsmail Fırat YAVUZDEMİR, İş Sağlığı Bölüm Tabibi Dr. Emine KAPLAN, Uzm. Dr. Cebrail ŞİMŞEK, Uzm. Dr. Ender EVCİK, kursiyerlere sertifikalarını vermeleri ile kapanış töreni gerçekleştirilmiştir.

Eğitim çalışmalarının düzenlenmesinden sorumlu Şef Vedat HASBAY, Psikolog Orhan AĞAÇCI ve verdikleri desteklerden dolayı İSG Uzman Yardımcısı Raşit YAĞMUR’a teşekkür ederiz.

Haber Galeri: