Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği (OIC-OSHNET) Projesi

Uzman Kapasite Geliştirme Programı

2009 yılından beri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) ile İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) arasında başlatılan çalışmalar ve gelişen ilişkiler neticesinde; üye ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği(İSG) kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması, mevcut İSG koşullarının ve hizmetlerinin iyileştirilmesi misyonuyla sekretaryası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzce yürütülen İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği (OIC-OSHNET) Projesi 2010 yılında hayata geçirilmiş ve şimdiye kadar proje kapsamında birçok faaliyet yürütülmüştür.

İSG alanında bilgi, deneyim ve yeni teknoloji paylaşımı için yakın ilişkiler kurmak, ortak eğitim programları düzenlemek ve projeler yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve yeni girişimler, projeler ve programlar organize etmek projenin hedefleri arasındadır. 26 üye ülkeden odak noktası bulunan OIC-OSHNET projesi içinde yer alan faaliyetlerden biri olan uzman kapasite geliştirme programı kapsamında,  şu ana kadar Umman, Malezya, Surinam, Sudan, Pakistan, Brunei, Bangladeş, Azerbaycan ve Arnavutluk’ta teknik İSG eğitimleri verilmiş olup 2016 yılında da benzer faaliyetlerin devam etmesi amaçlanmaktadır.

Bu minvalde, 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında ‘İş Hijyeni ve İş Güvenliği’ konulu Teknik Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nda (İSGÜM) gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı Bahreyn, Brunei, Malezya, Fas, Umman, Pakistan, Filistin ve Sudan olmak üzere sekiz İİT Üye Ülkesinden dokuz uzmanın katılımıyla tamamlanmıştır.

Ana başlıkları Gürültü, Toz, Ağır Metal ve Silis Maruziyeti gibi İş Hijyeni konuları ile Risk Değerlendirmesi metotları ve uygulaması olan eğitim süresince; ülkemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına ve ulusal mevzuata da yer verilmiştir.

 

Haber Galeri: