Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİ SINIFLANDIRILMASI 13. OKUYUCU EĞİTİMİ

28 Eylül - 2 Ekim 2015, ANKARA
 
“ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi” İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)’nda 28 Eylül - 2 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği” gereğince kurulan Tozla Mücadele Komisyonu (TMK) tarafından 7 Aralık 2006 tarihinde onaylanan ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi’nin kararları ile uyumlu olarak hazırlanan “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı”  kapsamında,   Okuyucu olarak görev alacak hekimler için, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İş Sağlığı Bölümü organizasyonu ile “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” düzenlenmektedir.

İlgili mevzuat ve “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı” doğrultusunda, ILO standart eğitimine uygun formatta hazırlanarak gerçekleştirilen, “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” ile  hekimler arasında farkındalık yaratmak, okuyucu eğitimini yaygınlaştırarak uluslararası standartlara ulaşmak, mesleki akciğer hastalıklarının özellikle de pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlayarak oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Türkiye’de 1995 ve 2005 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi” düzenlenmiştir. ILO onayı ile Ulusal olarak kendi dilimizde, akademisyen ve uzmanlarımızın katkılarıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İSGÜM organizasyonuyla, İş Sağlığı Bölümü tarafından 2009 Mayıs ayından itibaren düzenlenmeye başlanan “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi”ne 28 Eylül- 2 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen  onüçüncü eğitimimize 24 hekim katılmıştır. Bugüne kadar düzenlenen pnomökonyoz eğitimlerimizde sertifikalandırılan toplam kursiyer sayımız 337’dir.

28 Eylül 2015 Pazartesi günü, Eğitimcilerin ve katılımcı kursiyerlerin temenni konuşmaları ile eğitimin açılışı gerçekleştirilmiştir.

2 Ekim 2015 Cuma günü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa ŞAHİN, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü İş Sağlığı Bölüm Sorumlusu Dr. Ümit Kadir UĞURÇEKİÇ, İş Sağlığı Bölüm Tabibi Dr. Emine KAPLAN, Uzm. Dr. Cebrail ŞİMŞEK ve Uzm. Dr. Ender EVCİK tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile kapanış töreni gerçekleştirilmiştir.
 

Eğitim çalışmalarının düzenlenmesinden sorumlu Şef Vedat HASBAY, Psikolog Orhan AĞAÇCI ve verdikleri desteklerden dolayı İSG Uzman Yardımcısı Raşit YAĞMUR'a teşekkür ederiz.

 

Haber Galeri: