Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

 

ÖNEMLE DUYURULUR

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ve bağlı Bölge Laboratuvar Müdürlükleri  iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetlerinden 20.08.2015 tarihinden itibaren çekilecek olup bu tarihten sonra herhangi bir ölçüm, test ve analiz talebi kabul edilmeyecektir.

20.08.2015 tarihinden itibaren iş hijyeni alanındaki ölçüm, test ve analizler İSGÜM’den yetki alan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilecektir.