Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

 ASBEST SÖKÜM UZMANLIĞI EĞİTİMLERİ 
17-21 Nisan 2017 & 24-28 Nisan 2017


25.1.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan “Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ” gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nda 17-21 Nisan 2017 ve 24-28 Nisan 2017 tarihlerinde “Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi” düzenlenmiş olup 50 katılımcı İş Güvenliği Uzmanlarına Asbest Söküm Uzmanlığı eğitimi verilmiştir.

İlgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilen Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi ile konu hakkında İş Güvenliği Uzmanlarına asbest sökümü ile ilgili bilgiler vererek farkındalık oluşturmak, yapılacak olan söküm işlerindeki riskleri en aza indirmek ve böylece genel olarak meslek hastalıklarının azaltılması, özelinde ise çalışanların sağlığının korunması ve asbeste maruziyet riskinin olduğu çalışmalarda, bu riskin en aza indirme yöntemleri anlatılmıştır.

Söz konusu eğitimler 17-21 Nisan 2017 ve 24-28 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara İSGÜM'de gerçekleştirilmiş olup, eğitime 50 İş Güvenliği Uzmanı katılmıştır.  

Eğitim, Asbest konusunda yetişkin eğitim formatına göre hazırlanarak uygulanmıştır. Teorik sunumların yanı sıra grup çalışmaları da yer almıştır. Grup çalışmalarında; Asbest söküm İşleri ile ilgili alıştırmalar ve sonrasında asbest söküm laboratuvarında gerçekleştirilen uygulama ile bu çalışmalar pekiştirilmiştir.

Eğitimin ilk günü açılışın ardından  Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitiminin programı takdim edilmiştir. Tanışma bölümünde, katılımcıların eğitim hakkında beklentileri alınmış, eğitim içeriği ve katılımcı değerlendirme formları hakkında bilgi verilmiştir. 

Açılış programının tamamlanmasının ardından, 5 gün boyunca devam edecek Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi’nin program süreci başlatılmıştır. Teorik ve uygulamalı dersler yeterli genişlikteki ve uygun bir mekânda ve gerekli eğitim materyali kullanılarak yapılmıştır. Programın ilk 3 günü teorik dersler gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim programının 4. gününde uygulama alanı üzerinde çalışmalar yapışmış ve konu üzerinde tartışılarak bilgiler pekiştirilmiştir.

Eğitimin son gününün sabahında, 20 soruluk sınav yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Eğitimin tamamlanmasının ardından Cuma günü öğleden önce İSGÜM konferans salonunda gerçekleştirilen Kapanış ve Sertifika Töreni’nde kursiyerlerin görüş ve önerileri alınmıştır. İlgili görüş ve öneriler raporlanmıştır.

İSGÜM Başkanı, Başkan Yardımcısı, kursiyer ve eğiticilerin katılımı ile ikram ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek Kapanış Töreni sonlandırılmıştır.