Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

EĞİTİM PLANLAMA VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

Bölümün ana görevleri aşağıda yer almaktadır.

 1.  Eğitim Birimi’nin tüm planlama, programlama ve uygulama işlerini yapar,
 2. İSGGM/ İSGÜM çalışanları ve sosyal ortaklarımızın, İSG kapsamındaki eğitim öneri ve beklentilerini, anket, resmi yazı, internet gibi yöntemler aracılığı ile tespit eder,
 3. İSGGM ve İSGÜM’e iletilen İSG eğitimi taleplerini değerlendirir,
 4. Stratejik Plan çerçevesinde, İSGGM/ İSGÜM’ün bir sonraki yıl faaliyetleri ile paralel yürütülecek olan İSG eğitimlerini, Mart ayında başlamak ve Mayıs ortasında hazır hale getirmek üzere planlar,  ortalama eğitim maliyetini belirleyerek, Haziran ayı başında, incelenmek üzere İzleme Değerlendirme Kurulu’na gönderir,
 5. Tüm taraflara Genel Müdür tarafından onaylanan eğitim planının duyurularını yapar,
 6. Eğitimde görev alacak personele onaylanmış planı duyurur,
 7. İSGGM/ İSGÜM’ün yürüttüğü kampanyaların bilgi notunu ve detaylandırılmış eylem planını görevlendirilen teknik personel ile birlikte hazırlar,
 8. Eğitimin verileceği salonun temin ve organize edilmesini sağlar,
 9. Eğitimler sırasında ihtiyaç duyulabilecek materyallerini belirler ve eğitim günü salonun hazır edilmesini sağlar,
 10. Eğitim taleplerinin yoğunluğu arttığında, eğitimin talep edildiği sektör ve eğitim içeriğine göre daha önce belirlenen eğitici havuzunda yer alan ilgili kişilere eğitim planlaması görevini verir ve yerine getirilmesini sağlar,
 11. Belirlenen takvimle ilgili yılsonunda tüm ekip ile yıllık değerlendirme toplantısını organize eder,
 12. İSG eğitimlerinin geliştirilmesi için öneriler geliştirerek, değerlendirilmek üzere İzleme Değerlendirme Kurulu’na gönderir.
 13. Birim elemanları, kendilerine Genel Müdür ve İzleme Değerlendirme Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
 14. İSGÜM, Genel Müdürlük Eğitim Birimi ile güvenlik kültürünün yerleştirilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda anaokullarına, ilkokullara, meslek liselerine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Düzenlenen eğitimler ÇASGEM gibi döner sermaye kapsamında yer alan sertifika eğitimleri değil, çeşitli protokol ve projeler aracılığı ile gerçekleştirilen bilinçlendirme eğitimleridir. Bu projelerden biri olan ENETOSH Projesi kapsamında ilköğretim ders kitaplarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili (meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili matematik problemleri, sosyal bilgilerde iş sağlığı ve güvenliği konularının işlenmesi vs.) bilgilerin eklenmesi ve böylece güvenlik kültürünün küçük yaşlardan itibaren bireylere aşılanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aynı proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir protokolle Ocak 2009’dan bu yana 741 okul müdürü ve 81 meslek lisesi öğretmenine eğitim verilmiş, okullarda İş Sağlığı ve Güvenliğinin kültürünün oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İSGÜM yalnızca işçi, işveren ve sosyal tarafların değil 7’den 70’e tüm toplumun İSG konusunda bilinçlendirilmelerini hedeflemiştir ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.