Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

 
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
Kayseri Bölge Laboratuvar Müdürlüğü

 
 

İSGÜM Kayseri Bölge Laboratuvarı mobilya, çelik kapı, maden sanayi başta olmak üzere sanayinin yoğun olduğu bir ilde kurulmuştur. Komşu illeri başta olmak üzere tüm doğu illerine (Doğu Anadolu-Orta ve Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu) ve tüm ilgililere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermektedir.

 

 

HİZMETLERİMİZ

 

• İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarların yetkilendirmeleri ve denetimleri
• İşyerlerinde çalışanların maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal etkenlerin örneklenmesi ve Laboratuvar ortamında analiz edilmesi yoluyla kişisel maruziyetin belirlenmesi, (Hizmet Talep Formundaki tüm parametrelerin ölçümleri proje bazlı olarak veya askeri işyerleri için devam edecektir.)
• Kişisel Koruyucu Donanımların piyasa gözetim ve denetimi,
• İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli eğitimi verecek kurumların denetimi
• İşletmelere İSG hizmetleri sunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi


 
Laboratuvar Yetkilisi:

Nevzat DURMAN
Laboratuvar Müdürü - Kimyager
İletişim Bilgileri:
ÇSGB İSGÜM Kayseri Bölge Laboratuvar Müdürlüğü
Örnekevler Mahallesi Hastane Cd. Tatlıoğlu Apt.
No:112/7 Kocasinan/KAYSERİ
 
Tel    : (0352) 221 18 09 / 222 91 27
Faks : (0352) 231 86 39