Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
Bursa Bölge Laboratuvar Müdürlüğü İSGÜM Bursa Bölge Laboratuvarı sanayi ve tekstil sektörünün yoğun olduğu Bursa ilimiz merkez olmak üzere çevre illere hizmet vermektedir.

İSGÜM Bursa Bölge Laboratuvarında görev alan 1 İSG Uzmanı ile 5 teknik personel İş Hijyeni, İş Güvenliği ve İş Sağlığı konularında işyerlerine hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Kapsamındaki Faaliyetlerimiz;
İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapılması, fiziksel maruziyetlerin ölçülmesi (gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor şartları) ve bu konuda metot ve stratejiler geliştirilmesi, risk değerlendirmesi, ergonomi ve Kişisel Koruyucu Donanımlar konusunda bilgilendirmedir.

İş Hijyeni kapsamındaki faaliyetlerimiz
;
İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapmak, çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerini yapmak, işyerlerinde risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve proseslerin tanımlanması, tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk değerlendirmesi yapmak, işyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizinin yapılabilmesi için ulusal/uluslar arası standart ve metotların araştırılması ve bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi, işyeri ortamında bulunan kimyasal faktörlerin tespit edilme çeşitliliğinin arttırılabilmesi için yeni metot çalışmalarının geliştirilmesi, işyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçümü.

Ayrıca Bursa ili ve çevre illerde, Kişisel Koruyucu Donanımlarının piyasa gözetim ve denetimi ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği eğitimlerini veren eğitim kurumları ile firmalara İSG hizmetleri sunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi işlemleri laboratuvarımızın yürüttüğü diğer hizmetlerimiz arasındadır.

Laboratuvar Yetkilisi
Filiz İLHAN
Laboratuvar Müdürü - Kimyager


İSGÜM Bursa Bölge Laboratuvarı İletişim Bilgileri
DOSAB Çiğdem 2 Sok. No:1 Osmangazi/BURSA
Tel  :0224 261 05 70
Faks:0224 261 05 72