Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

 

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
İstanbul Bölge Laboratuvar Müdürlüğü

Hizmetlerimiz:
1. İşyerlerinde çalışanların maruz kaldıkları fiziksel ve kimyasal etkenlerin ortamdan örneklenmesi ve laboratuvar ortamında analiz edilmesi yoluyla kişisel maruziyetin belirlenmesi,
2. Kişisel Koruyucu Donanımların piyasa gözetim ve denetimi,
3. İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği eğitimi verecek kurumların denetimi,
4. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) denetimleri.

Hizmet Verdiğimiz İller:
·        İstanbul
·        Tekirdağ
·        Kırklareli
·        Edirne
·        Çanakkale

illeri ile, Enstitü Başkanlığımızın vereceği görevle Marmara Bölgesine ait diğer illerde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini yürütmektedir.

Personel Durumu:
Laboratuvarımızda 5 teknik, 2 sağlık ve 4 adet idari olmak üzere toplam 11 personel görev yapmaktadır.

Laboratuvar Yetkilisi:
Özlem TOSYALI
Laboratuvar Müdürü.
otosyali@csgb.gov.tr


İletişim Bilgileri:
ÇSGB İSGÜM İstanbul Laboratuvarı
Bağlarbaşı Mahallesi Sakız Ağacı Sokak Kökçin Pasajı No: 44-3 Maltepe/İSTANBUL

Tel
   : 0216 370 56 35
Faks: 0216 370 56 48