Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim


 

* İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler,  çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır).

** PA akciğer grafisinin (en az 35x35cm) veya dijital akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, Yönetmelik kapsamında okuyucular tarafından yapılır.

*** Okuyucular tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen çalışanlar, meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.

Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Copyright © 2017 İSGÜM