Duyurular
 KKD Laboratuvarı tarafından düzenlenen Koruyucu Eldivenlerin Hava/Su Sızdırmazlık Tayini Testi, Elektrik Direnci Tayini Testi ve Koruyucu Eldivenlerin Yırtılma Dayanımı Tayini Testleri Laboratuvar Karşılaştırma Testlerine ait LAK Protokolü yayınlanmştır. İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

 Kontrol belgesiyle kimyasal ithalatında bulunacak firmaların düzeltme ücretlerini sadece gümrükten iade edilen başvurular için yatırmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.
  Kontrol Belgesi başvurusunda bulunacak firmaların dikkatine!

16.07.2014 tarihi itibariyle Protokolün güncel hali yürürlüğe girecektir. Bu tarih itibariyle Kontrol Belgesi İşlemleri konusunda dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.

Protokolün 3. maddesi ve hususların 18-19-21 inci maddeleri 11.08.2014 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girecektir.

 İş yoğunluğu sebebiyle 12 Mayıs 2014 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar Merkez (Ankara) Laboratuvarımız tarafından Sağlık, Kimyasal ve Lifsi Toz (Asbest) ölçüm/analiz talepleri haricinde talep alınmayacaktır.

Adana, Bursa, İstanbul ve Kayseri Bölge Laboratuvarlarımız tarafından Lifsi Toz (Asbest) ölçüm/analiz talepleri haricinde talep alınmayacaktır. Önemle duyurulur.

 Başvuru Formları bölümüne Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Test Talep Formu eklenmiştir. İlgili forma erişmek için tıklayınız.

 24 Mart 2014 tarihi itibari ile Merkez (Ankara) Laboratuvarımız tarafından Kimyasal ölçüm ve analiz talepleri kabul edilmeye başlanmıştır. Önemle duyurulur.

Kontrol belgesi müraacatında bulunacak firmaların dikkatine: Müraacat evraklarında kesinlikle zımba teli kullanılmaması, evrakların ataşla birleştirilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar 20 Şubat 2013 tarihinden itibaren yetki belgesi almak için başvurabilirler. İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Kontrol belgesiyle solvent ve metil asetat ithalatı yapan firmalar ile yurtiçi dağıtıcılığını yapan firmalar; müşteri portföylerinde bulunan firmaların kapasite raporlarını ve sanayi sicil belgelerini yenileyerek İSGÜM'e iletmek zorundadırlar. Önemle duyurulur.

Teknik bir arıza nedeni ile Formaldehit Analizi yapılamamaktadır. Deneyler arıza giderilene kadar durdurulmuştur.

1995-2005 yılları arasında ILO Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimine katılan kişilerin liste kaydı için İSGÜM'e başvuruları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 Son dönemlerde firmalar veya şahıslar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken Yıllık Değerlendirme Raporları, İş Güvenliği Uzmanlık Sözleşmeleri, İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri, vb. evrakların sehven Enstitümüze gönderildiği görülmüştür. Bu durum evrak işlemlerinde gecikmelere sebep olmaktadır. Söz konusu evrakların Enstitümüz yerine Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 İSGÜM’den Kontrol Belgesiyle satış amaçlı ithalat izni alan firmaların aldığı ürünün protokollü olması halinde son kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirmelerle ilgili olarak yapılan çalışmaların çıktılarının, materyallerinin örnek olarak İSGÜM’e bildirilmesi İş Sağlığı adına önem arz etmektedir. İthalatcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Diğer duyurular için tıklayınız.

 Kontrol Belgesi talebinde bulunan firmaların dikkatine: Kontrol Belgesi Bakarken Dikkat Edilecek Hususlar
 Uçucu Organik Madde İhtiva Eden Ürünlerin İthali Veya Üretimi İçin Kontrol Belgesi Başvurusunda Bulunan Firmaların Dikkatine
 İthalat İzin Belgesi (Kontrol Belgesi) Başvurusu Yapan Firmaların Dikkatine