Duyurular

 KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE

Kontrol Belgesi başvuru formunda İTHAL EDİLEN ÜLKE alanına Sadece Faturanın Alındığı Ülke Yazılmalıdır.


Ölçüm ve analiz cihazlarının bakım-kalibrasyon sürecinde olması sebebiyle D.6, D.7, D.8, D.9, D.11, D.12, D.13, D.24 ve D.26 deney numaralı testler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Önemle duyurulur.


 "Enerji Absorblayıcıları Statik Ön Yükleme, Dinamik Performans ve Statik Dayanım Testi" (D.33) ve "Toplanır Çekilebilir Tip Düşmeyi Önleme Tertibatı Dinamik Performans ve Statik Dayanım Testi" (D.34) taleplerinin alımı ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Önemle duyurulur.


 KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU YAPAN FİRMALARIN DİKKATİNE

Kontrol Belgesi başvuru formunda yer alan bilgilerde yapılacak olan düzeltmelerde düzeltme ücreti alınacaktır.

Başvuru formundaki eksik bilgilerin tamamlanmasında, yani eklemelerde ilave ücret alınmayacaktır. 


 Toluen ve Ksilen İthalatı Yapan Firmaların Dikkatine


 Koruyucu Eldivenlerin Aşınma Dayanımı Tayini ve Darbe Direncinin Tayini Testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Önemle duyurulur.


 Kontrol Belgesi müracaatında uygunluk belgesi ve analiz raporu aranan Toluen ve Ksilen ürünleri için numunelerin analiz ücretlerinin firma tarafından başvurudan önce ilgili banka hesap numarasına yatırılması ve dekontunun da iki nüsha olarak Kontrol Belgesi Başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.


 Toluen İthali Yapan Firmaların Dikkatine,

 
Gümrük Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına yönelik uygulamadaki değişikliğinden ötürü, yurt dışından Toluen ithal edecek olan firmaların Kurumumuzdan Analiz Raporu ve Uygunluk Belgesi almaları gerekmektedir. Bu firmalar Kontrol Belgesi müracaatlarında belgeye ek olarak ithal edecekleri Toluen numunesinin hangi Gümrük Müdürlüğü'nden olduğunu belirterek (Kocaeli, İzmir gibi) bir dilekçe ile başvuracaklardır.

 Kontrol Belgesi başvurularında, başvuru tarihi ile fatura tarihi arasındaki süre 6 (altı) aydan fazla olmamalıdır. Önemle duyurulur.


 Kontrol Belgesi başvuruları sisteme girildikten sonra, başvuru formu üzerinde firmalar tarafından yapılacak her türlü değişiklik düzeltme ücretine tabidir. Önemle duyurulur.


 İSGÜM’ün Ölçüm ve Analiz Taleplerinden Çekilmesi Hakkında Önemli Duyuru


 İade edilen kontrol belgesi evraklarının takibi 1123 dahili numarasından yapılabilir. İlgililere duyurulur.


 Kargo ile yapılan kontrol belgesi başvuruları kabul edilmemektedir. Firmalar başvurularını elden yapmalı ve belge seri numaralarını almalıdırlar. İade edilen kontrol belgelerinin hangi yolla iade edileceği firma yetkilisi tarafından beyan edilecektir. Detaylar için tıklayınız.


 Kontrol belgesi başvuru formları revize edilmiştir ve dikkat edilmesi gereken konulara ait yeni duyuru eklenmiştir.Kontrol belgesi başvurusunda bulunan firmaların güncel formları kullanmaları önemle rica olunur. Güncel formlara ve duyurulara ulaşmak için ulaşmak için tıklayınız.


 Tek Pencere Sistemine aktarılmış evrakların sorgulaması Belge Seri Numarası üzerinden, ana sayfamızdaki Kontrol Belgesi Belge Kodu Sorgulama linkinden yapılabilmektedir. Sisteme aktarılan evraklar liste şeklinde yayınlanmayacak, sadece seri numarası üzerinden sorgulanacaktır. 

KONTROL BELGESİ İLE İLGİLİ DUYURULAR VE ONAYLANAN ESKİ LİSTELER İÇİN TIKLAYINIZ.


 Kontrol Belgesi başvurusu yapanların dikkatine!

Kontrol Belgesi başvuru işlemlerinde iade edilen başvurulara ait gerçekleştirdiğiniz düzeltmelere ait "Düzeltme Ücreti Dekontu" üzerine ilgili kontrol belgesinin seri numarasının yazılması gerekmektedir. Aksi taktirde düzeltmeler dikkate alınmayacaktır.


 Kontrol Belgesi Tek Pencere Sistemi hakkında duyuru:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2015/08 sayılı genelge ile İSGÜM, onayladığı Kontrol Belgesi başvuru bilgilerini Tek Pencere sistemine girecektir ayrıca elden ıslak imzalı evrak verilmeyecektir. Başvuru sahipleri belgelerini Tek Pencere sistemi üzerinden takip edecektir.


 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereği ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapan laboratuvarların başvuru dosyalarını, başvuru sürecinde gecikme yaşanmaması için elden  ya da kargo yolu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına (İSGÜM) iletmeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak laboratuvarların başvuru dosyalarına, başvuru belgelerinin tümünün taranmış halini içeren CD’yi de eklemeleri önemle rica olunur.


Kontrol belgesi müraacatında bulunacak firmaların dikkatine: Müraacat evraklarında kesinlikle zımba teli kullanılmaması, evrakların ataşla birleştirilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Kontrol belgesiyle solvent ve metil asetat ithalatı yapan firmalar ile yurtiçi dağıtıcılığını yapan firmalar; müşteri portföylerinde bulunan firmaların kapasite raporlarını ve sanayi sicil belgelerini yenileyerek İSGÜM'e iletmek zorundadırlar. Önemle duyurulur.

1995-2005 yılları arasında ILO Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimine katılan kişilerin liste kaydı için İSGÜM'e başvurmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 Son dönemlerde firmalar veya şahıslar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken Yıllık Değerlendirme Raporları, İş Güvenliği Uzmanlık Sözleşmeleri, İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri, vb. evrakların sehven Enstitümüze gönderildiği görülmüştür. Bu durum evrak işlemlerinde gecikmelere sebep olmaktadır. Söz konusu evrakların Enstitümüz yerine Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 İSGÜM’den Kontrol Belgesiyle satış amaçlı ithalat izni alan firmaların aldığı ürünün protokollü olması halinde son kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirmelerle ilgili olarak yapılan çalışmaların çıktılarının, materyallerinin örnek olarak İSGÜM’e bildirilmesi İş Sağlığı adına önem arz etmektedir. İthalatcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Diğer duyurular için tıklayınız.

 Kontrol Belgesi talebinde bulunan firmaların dikkatine: Kontrol Belgesi Bakarken Dikkat Edilecek Hususlar
 Uçucu Organik Madde İhtiva Eden Ürünlerin İthali Veya Üretimi İçin Kontrol Belgesi Başvurusunda Bulunan Firmaların Dikkatine
 İthalat İzin Belgesi (Kontrol Belgesi) Başvurusu Yapan Firmaların Dikkatine