Duyurular

  ÖNEMLİ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında Tek Pencere Sistemine geçilmiştir. Onaylanan evrakların belge kodları internet sitemizde yayınlanacaktır. Sistemdeki teknik sıkıntılardan ötürü belge onaylanmasında aksaklıklar yaşanmaktadır. Konuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle konunun çözümü ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Onaylanan belgelerin bilgileri internet sayfamızda yayınlanmaya devam edecektir. Liste için tıklayınız.


  ÖNEMLİ: Kontrol Belgesi Tek Pencere Sistemi Hakkında

Kontrol Belgesi işlemlerinde Tek Pencere sistemine geçildiği için firmalar, İSGÜM'e gerçekleştirmiş oldukları Kontrol Belgesi başvuru işlemlerinde G.T.I.P. numaralarını 12 haneli olarak yazmaları gerekmektedir.


  Bursa Bölge Laboratuvarımız tarafından ölçüm/analiz talepleri alınmaya başlanmıştır.


  ÖNEMLİ: Kontrol Belgesi başvurusu yapanların dikkatine!

Kontrol Belgesi başvuru işlemlerinde iade edilen başvurulara ait gerçekleştirdiğiniz düzeltmelere ait "Düzeltme Ücreti Dekontu" üzerine ilgili kontrol belgesinin seri numarasının yazılması gerekmektedir. Aksi taktirde düzeltmeler dikkate alınmayacaktır.


  ÖNEMLİ: Kontrol Belgesi Tek Pencere Sistemi Hakkında

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2015/08 sayılı genelge ile İSGÜM, onayladığı Kontrol Belgesi başvuru bilgilerini Tek Pencere sistemine girecektir ayrıca elden ıslak imzalı evrak verilmeyecektir. Başvuru sahipleri belgelerini Tek Pencere sistemi üzerinden takip edecektir.


 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereği ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapan laboratuvarların başvuru dosyalarını, başvuru sürecinde gecikme yaşanmaması için elden  ya da kargo yolu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü'ne (İSGÜM) iletmeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak laboratuvarların başvuru dosyalarına, başvuru belgelerinin tümünün taranmış halini içeren CD’yi de eklemeleri önemle rica olunur.

Hizmetlerimize ait 2015 yılı birim fiyat listesi yayınlanmıştır. Güncel Kontrol Belgesi Başvuru / Düzeltme ve Ölçüm Analiz Talep fiyatları için ilgili dokümanlara Başvuru Formları bölümünden ulaşabilirsiniz.

 Kontrol belgesiyle kimyasal ithalatında bulunacak firmaların düzeltme ücretlerini sadece gümrükten iade edilen başvurular için yatırmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.
 


 İş yoğunluğu sebebiyle 12 Mayıs 2014 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar Merkez (Ankara) Laboratuvarımız tarafından Sağlık, Kimyasal ve Lifsi Toz (Asbest) ölçüm/analiz talepleri haricinde talep alınmayacaktır.

Adana, İstanbul ve Kayseri Bölge Laboratuvarlarımız tarafından Lifsi Toz (Asbest) ölçüm/analiz talepleri haricinde talep alınmayacaktır. Önemle duyurulur.

Kontrol belgesi müraacatında bulunacak firmaların dikkatine: Müraacat evraklarında kesinlikle zımba teli kullanılmaması, evrakların ataşla birleştirilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Kontrol belgesiyle solvent ve metil asetat ithalatı yapan firmalar ile yurtiçi dağıtıcılığını yapan firmalar; müşteri portföylerinde bulunan firmaların kapasite raporlarını ve sanayi sicil belgelerini yenileyerek İSGÜM'e iletmek zorundadırlar. Önemle duyurulur.

Teknik bir arıza nedeni ile Formaldehit Analizi yapılamamaktadır. Deneyler arıza giderilene kadar durdurulmuştur.

1995-2005 yılları arasında ILO Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimine katılan kişilerin liste kaydı için İSGÜM'e başvuruları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 Son dönemlerde firmalar veya şahıslar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken Yıllık Değerlendirme Raporları, İş Güvenliği Uzmanlık Sözleşmeleri, İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri, vb. evrakların sehven Enstitümüze gönderildiği görülmüştür. Bu durum evrak işlemlerinde gecikmelere sebep olmaktadır. Söz konusu evrakların Enstitümüz yerine Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 İSGÜM’den Kontrol Belgesiyle satış amaçlı ithalat izni alan firmaların aldığı ürünün protokollü olması halinde son kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirmelerle ilgili olarak yapılan çalışmaların çıktılarının, materyallerinin örnek olarak İSGÜM’e bildirilmesi İş Sağlığı adına önem arz etmektedir. İthalatcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Diğer duyurular için tıklayınız.

 Kontrol Belgesi talebinde bulunan firmaların dikkatine: Kontrol Belgesi Bakarken Dikkat Edilecek Hususlar
 Uçucu Organik Madde İhtiva Eden Ürünlerin İthali Veya Üretimi İçin Kontrol Belgesi Başvurusunda Bulunan Firmaların Dikkatine
 İthalat İzin Belgesi (Kontrol Belgesi) Başvurusu Yapan Firmaların Dikkatine