Duyurular
  Kontrol belgesi müraacatında bulunacak firmaların dikkatine: Enstitümüz personelinin 5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda görevli olmaları sebebiyle bu tarihlerde kontrol belgesi başvurusunda bulunan firmaların bu konuyu göz önünde bulundurmaları hususu önemle duyurulur.

  Başvuru Formları bölümüne Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Test Talep Formu eklenmiştir. İlgili forma erişmek için tıklayınız.

 14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri ILO 2000 Sınıflandırması Eğitimi programı, eğitici ve katılımcı listeleri belli olmuştur. Detaylar için tıklayınız.

 24 Mart 2014 tarihi itibari ile Merkez (Ankara) Laboratuvarımız tarafından Kimyasal ölçüm ve analiz talepleri kabul edilmeye başlanacaktır. Önemle duyurulur.

 İş yoğunluğundan dolayı 5 Mayıs 2014 tarihine kadar Kayseri, Kocaeli ve İzmir Bölge Laboratuvarları haricinde ve Lifsi Toz (Asbest) Deneyi ve Sağlık Ölçümleri hariç ölçüm ve analiz talebi alınmayacaktır. Önemle duyurulur.


Kontrol belgesi müraacatında bulunacak firmaların dikkatine: Müraacat evraklarında kesinlikle zımba teli kullanılmaması, evrakların ataşla birleştirilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar 20.02.2013 tarihinden itibaren yetki belgesi almak için başvurabilirler. İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Kontrol belgesiyle solvent ve metil asetat ithalatı yapan firmalar ile yurtiçi dağıtıcılığını yapan firmalar; müşteri portföylerinde bulunan firmaların kapasite raporlarını ve sanayi sicil belgelerini yenileyerek İSGÜM'e iletmek zorundadırlar. Önemle duyurulur.

Kontrol belgesiyle kimyasal ithalatında bulunacak firmaların 2014 yılı müracaatlarında, belge üzerinde sonradan yapacakları düzeltmeler ücrete tabi olacağından firmaların daha dikkatli olması önemle duyurulur.

Teknik bir arıza nedeni ile Formaldehit Analizi yapılamamaktadır. Deneyler arıza giderilene kadar durdurulmuştur.

1995-2005 yılları arasında ILO Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimine katılan kişilerin liste kaydı için İSGÜM'e başvuruları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 Son dönemlerde firmalar veya şahıslar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken Yıllık Değerlendirme Raporları, İş Güvenliği Uzmanlık Sözleşmeleri, İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri, vb. evrakların sehven Enstitümüze gönderildiği görülmüştür. Bu durum evrak işlemlerinde gecikmelere sebep olmaktadır. Söz konusu evrakların Enstitümüz yerine Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

 İSGÜM’den Kontrol Belgesiyle satış amaçlı ithalat izni alan firmaların aldığı ürünün protokollü olması halinde son kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirmelerle ilgili olarak yapılan çalışmaların çıktılarının, materyallerinin örnek olarak İSGÜM’e bildirilmesi İş Sağlığı adına önem arz etmektedir. İthalatcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Diğer duyurular için tıklayınız.

 Kontrol Belgesi Başvuru Formu güncellenmiştir. 11 Haziran 2012 tarihi itibariyle yeni formun kullanımı zorunludur. Detaylar için tıklayınız.

 Kontrol Belgesi talebinde bulunan firmaların dikkatine: Kontrol Belgesi Bakarken Dikkat Edilecek Hususlar
 Uçucu Organik Madde İhtiva Eden Ürünlerin İthali Veya Üretimi İçin Kontrol Belgesi Başvurusunda Bulunan Firmaların Dikkatine
 İthalat İzin Belgesi (Kontrol Belgesi) Başvurusu Yapan Firmaların Dikkatine